Mặt bằng căn hộ Lumiere Riverside

Mặt bằng căn hộ Lumiere Riverside – Tháp West

LUMIÈRE WEST gồm:
 • 11 thang máy
 • 13-19 căn hộ / tầng
 • Tầng lánh nạn : 12, 22 & 32
 • Diện tích căn hộ :
  • 1PN: 49 – 52 m
  • 2PN: 68 – 77 m2
  • 3PN: 92 – 113 m2

Mặt bằng căn hộ Lumiere Riverside – Tháp East

LUMIÈRE EAST gồm:
 • 6 thang máy/ tầng
 • 14 căn hộ / tầng
 • Tầng lánh nạn: 19
 • Diện tích căn hộ:
  • 1PN: 49 – 52 m2
  • 2PN: 68 – 77 m2
  • 3PN: 92 – 113 m2