Blog

Chứng chỉ (certificate) là gì

Chứng chỉ (certificate) là sự công nhận về việc hoàn thành đào tạo trong một...

Vstep có thời hạn bao lâu?

Chứng chỉ Vstep không đặt ra thời hạn cụ thể, mà thời gian sử dụng...

Đèn lồng tiếng Nhật là gì

Đèn lồng trong tiếng Nhật được gọi là tourou (灯籠). Nhật Bản là quốc gia...

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề trò chơi dân gian của Hàn Quốc 한국의 민속놀이

Trò chơi dân gian, hay 민속놀이, đã tồn tại trong mọi quốc gia từ thời...

Môi trường tiếng Hàn là gì

Môi trường trong tiếng Hàn được gọi là 환경 (hwankyeong), bao gồm các yếu tố...

Bầu cử tiếng Anh là gì

Bầu cử trong tiếng Anh được gọi là Vote. Đây là quá trình mà người...

Mỹ phẩm tiếng Hàn là gì

Mỹ phẩm trong tiếng Hàn được gọi là 화장품 (hoachangphum). Mỹ phẩm là những sản...

Dự án tiếng Hàn là gì

Dự án trong tiếng Hàn được gọi là 사업 (saeop), là tổ hợp các công...

Salary advance là gì

Salary advance có nghĩa là việc tạm ứng một phần hoặc toàn bộ tiền lương...

Chán đời tiếng Anh là gì

Chán đời trong tiếng Anh được gọi là world-weary, phiên âm là ˈwɜːldwɪəri. Đây là...

0913.756.339