Bầu cử tiếng Anh là gì

Bầu cử trong tiếng Anh được gọi là Vote. Đây là quá trình mà người dân đưa ra quyết định bằng cách chọn một cá nhân để đảm nhận các chức vụ trong hệ thống chính trị dân chủ thông thường.

Bầu cử tiếng Anh là Vote, là một quá trình đưa ra quyết định của người dân để chọn ra một cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền trong cơ chế thông thường mà các nền dân chủ hiện dùng.

Các thuật ngữ tiếng Anh trong bầu cử.

Absentee ballot: Bỏ phiếu vắng mặt.

Ballot: Bỏ phiếu.Bầu cử tiếng Anh là gì

Ballot box: Là thùng được niêm phong kín, có khe trên nắp để cử tri bỏ lá phiếu vào.

Voter participation: Sự tham dự của cử tri là biện pháp để tính toán xem có bao nhiêu người đi bỏ phiếu.

Ballot paper: Phiếu bầu cử là tờ giấy có ghi danh sách toàn bộ các ứng viên tranh cử trong một đơn vị bầu cử.

Candidate: Ứng viên là người tham gia tranh cử.

Constituency: Đơn vị bầu cử.

Election campaign: Chiến dịch vận động tranh cử.

4 nguyên tắc cơ bản của bầu cử.

Nguyên tắc phổ thông: Là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú đến tuổi trưởng thành đều được trao quyền bầu cử.

Nguyên tắc bình đẳng: Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú, một đơn vị bầu cử và chỉ được bỏ một phiếu bầu, nguyên tắc này được thể hiện trong các quy định của pháp luật về quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

Nguyên tắc trực tiếp: Nghĩa là cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của mình qua lá phiếu, cử tri trực tiếp bầu ra đại biểu của mình chứ không qua một cấp đại diện cử tri nào.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín: Thể hiện ở việc loại trừ sự theo dõi và kiểm soát từ bên ngoài đối với việc thể hiện ý chí của cử tri mục đích của nguyên tắc này là nhằm đảm bảo tự do đầy đủ sự thể hiện ý chí của cử tri.

Bài viết bầu cử tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi lumiereriversidevn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339