Quan điểm toàn diện là gì? Phương pháp luận của quan điểm toàn diện

Quan điểm toàn diện là gì? Làm thế nào để vận dụng nó vào thực tiễn? Quan hệ giữa quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể như thế nào? Phương pháp luận của quan điểm toàn diện thể hiện ra sao? Chúng ta sẽ khám phá những vấn đề này thông qua bài viết dưới đây từ Lumiereriversidevn.com.

Quan điểm toàn diện là gì?

Quan điểm toàn diện là gì? Quan điểm này đề cập đến việc khi nghiên cứu và xem xét một sự vật, cần quan tâm đến mọi yếu tố, mọi khía cạnh kể cả những phần liên quan gián tiếp hoặc trung gian.

Nó bắt nguồn từ việc nhìn nhận mối liên hệ phổ quát của các hiện tượng và sự vật trên thế giới. Quan điểm toàn diện cần thiết vì mọi mối quan hệ đều gắn liền với các sự vật và không có sự vật nào tồn tại một cách độc lập, hoàn toàn cô lập và không liên quan đến những sự vật khác.

Ví dụ quan điểm toàn diện

Trong quá trình đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ quan tâm đến nội tại mà còn tập trung vào mối liên hệ giữa các yếu tố khác nhau. Trong hơn 20 năm đổi mới, Đảng đã sử dụng các phương tiện và biện pháp đa dạng để đạt hiệu quả cao nhất. Việc này không chỉ sử dụng nguồn lực nội địa mà còn khéo léo khai thác sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, vừa sử dụng nguồn lực nội địa vừa kết hợp với yếu tố từ bên ngoài.

Một ví dụ điển hình cho quan điểm toàn diện là trong việc học tập. Để đạt kết quả tốt trong học tập, cá nhân cần sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, từ cả mặt chủ quan lẫn khách quan. Điều này không chỉ yêu cầu sự nỗ lực và trí tuệ cá nhân, mà còn yêu cầu việc học từ sách vở và thực tế cuộc sống. Kiến thức phải được xây dựng từ cả lý thuyết và thực tiễn để trở nên toàn diện. Một cá nhân không thể phát triển hoàn thiện nếu chỉ tập trung vào việc học tập mà không có sự kết hợp với lao động và cách sống tích cực.

Phương pháp luận của quan điểm toàn diện

Cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện

Theo phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng, mối liên hệ giữa sự phát triển và sự phổ biến được sử dụng để cải tạo hiện thực và nhận thức. Điều này cũng là nền tảng lý luận và phương pháp luận của quan điểm toàn diện. Mọi sự vật và hiện tượng trên thế giới tồn tại đồng thời và tồn tại trong một mạng lưới mối quan hệ phong phú, đa dạng.

Khi tiếp cận với hiện tượng hay sự vật trong cuộc sống, quan điểm toàn diện được áp dụng để xem xét mối liên hệ của chúng với nhau, tránh xa quan điểm hạn chế. Điều này giúp tránh việc đưa ra nhận định chủ quan về con người hoặc vấn đề đó. Thay vào đó, nó khuyến khích việc không vội vàng kết luận về tính chất hay quy luật của chúng mà cần có sự suy xét kỹ lưỡng hơn.

Yêu cầu của quan điểm toàn diện là gì?

Theo quan điểm toàn diện, con người cần tiếp cận sự vật thông qua mối quan hệ phức tạp giữa chúng. Mối quan hệ này có thể là giữa các yếu tố, các thành phần cấu tạo, giữa sự vật này với sự vật khác, cũng như mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp. Chỉ khi nhìn nhận thông qua góc độ toàn diện này, chúng ta mới có thể hình thành nhận thức đúng đắn về sự vật.

Ngoài ra, quan điểm toàn diện còn đòi hỏi con người phải chú ý và phân biệt từng mối quan hệ. Điều này bao gồm các mối liên hệ chủ yếu và tất yếu, mối quan hệ bên trong và bên ngoài, cũng như mối quan hệ về bản chất. Chỉ khi nhận thức rõ những mối quan hệ này, chúng ta mới có thể hiểu rõ được bản chất sự việc.

Đồng thời, quan điểm toàn diện cũng đòi hỏi con người phải nắm bắt được xu hướng phát triển của sự vật trong tương lai và hiểu rõ về trạng thái hiện tại của nó. Điều này bao gồm việc nhận biết sự biến đổi, bất kể nó là tiến hay lùi.

Ví dụ về quan điểm toàn diện có thể là khi bạn đánh giá về một người nào đó. Điều quan trọng không chỉ là nhìn nhận bề ngoài mà còn chú ý đến bản chất con người, các mối quan hệ của họ với người khác, cách họ tương tác và hành động trong quá khứ và hiện tại. Chỉ khi nhận thức toàn diện về họ, bạn mới có thể đưa ra nhận xét chính xác.

Quan hệ giữa quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể

Quan hệ giữa quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể thể hiện trong việc xử lý và nhận thức tùy thuộc vào đặc tính cụ thể của đối tượng đang được xem xét. Trong các tình huống thực tế, cách tiếp cận và giải quyết cũng phải thay đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể.

Việc đặt sự vật vào bối cảnh thời gian, không gian và các điều kiện lịch sử cụ thể với các mối quan hệ đã được hình thành là rất quan trọng. Đây bao gồm việc cân nhắc cụ thể về mối tác động từ bên trong và bên ngoài, quan hệ khách quan và chủ quan, cũng như mối liên hệ gián tiếp và trực tiếp của mỗi yếu tố.

Ví dụ về quan điểm toàn diện có thể thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nhận biết được mối quan hệ giữa dân tộc bị thực dân xâm lược và đế quốc, mối quan hệ giữa người dân ở các nước thuộc địa và người dân ở các đế quốc đang bóc lột họ. Ông cũng nhận ra mối quan hệ giữa tầng lớp công – nông và sự tương tác giữa lãnh đạo và quần chúng. Chỉ khi ông hiểu rõ lý luận và thực tiễn cũng như mối liên hệ giữa các yếu tố này, cuộc chiến tranh tại Việt Nam mới có thể đạt được chiến thắng toàn diện.

Lumiereriversidevn.com đã chia sẻ thông tin về quan điểm toàn diện qua bài viết này để mang đến cho quý vị và các bạn một góc nhìn rõ hơn về chủ đề này. Hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi cung cấp đã giúp bạn bổ sung thông tin hữu ích về quan điểm toàn diện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết tiếp theo trên Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339