Tất cả tiếng Hàn là gì

Tất cả trong tiếng Hàn là 모두 (modu), là một danh từ cũng như phó từ, thể hiện trạng thái của mỗi cái một, tổng hợp thành toàn bộ để nhấn mạnh ý nghĩa bao gồm đầy đủ.

Tất cả tiếng Hàn là 모두 (modu), vừa là danh từ vừa là phó từ thể hiện trạng thái từng cái một hợp thành toàn bộ, nhấn mạnh ý nghĩa bao gồm tất cả và chỉ dùng với từ đếm được.

Trong tiếng Hàn 모두 vốn dĩ chỉ sử dụng làm phó từ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tiếng Anh nên được sử dụng làm tính từ, phó từ, danh từ, đại danh từ.

Trong hội thoại 모두 chỉ được sử dụng làm phó từ, rất khó tìm thấy nó làm danh từ. Nếu là người chủ trương trong một câu văn chính xác khi sử dụng nó là danh từ thì sẽ làm cho câu văn đó khá buồn cười và không tự nhiên.

Mẫu câu liên quan đến từ tất cả bằng tiếng Hàn.

식구 모두가 여행을 떠났다.

(siggu moduga yeohaeng-eul tteonassda).

Tất cả gia đình đều đã đi du lịch.

모인 인을 모두 합하여도 백 명이 안 된다.

(moin in-won-eul modu habhayeodo baeg myeong-i an doenda).

Tổng tất cả thành viên tập trung thì không được đến 100 người.

공부할 때는 모두 침묵해야합니다.

(gongbuhal ttaeneun modu chimmughaeyahabnida).

Khi học bài tất cả mọi người đều im lặng.

모두 해외 여행을하려면 여권이 있어야합니다.

(modu haeoe yeohaeng-eulhalyeomyeon yeogwon-i iss-eoyahabnida).

Tất cả mọi người đều phải có hộ chiếu mới đi du lịch nước ngoài được.

오늘날 슈퍼마켓의 모든 제품이 판매 중입니다.

(oneulnal syupeomakes-ui modeun jepum-i panmae jung-ibnida).

Hôm nay tất cả sản phẩm trong siêu thị đều được giảm giá.

Bài viết tất cả tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339