Trường trung học dịch sang tiếng Anh

High school trong tiếng Anh, phiên âm là haɪ skuːl, tương đương với trường trung học. Nó bao gồm cả cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nơi giáo dục học sinh từ 12 đến 18 tuổi tại Việt Nam.

Trường trung học dịch sang tiếng Anh là high school, phiên âm là haɪ skuːl. Học trung học rất quan trọng trong việc trang bị kiến thức toàn diện, giúp chúng ta có cơ sở vững chắc để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến trường trung học.

Semester /sɪˈmɛstɚ/: Kỳ học.

Lecture hall /ˈlek.tʃər hɔːl/: Giảng đường.

Curriculum /kəˈrɪk.jə.ləm/: Chương trình học.

Laboratory /ˈlæb.rə.tɔːr.i/: Phòng thí nghiệm.

Hall residence /hɔːl ˈrez.ɪ.dəns/: Ký túc xá.

State school /steɪt skuːl/: Trường công lập.

Private school /ˈpraɪ.vət skuːl/: Trường tư thục.

Boarding school /ˈbɔː.dɪŋ skuːl/: Trường nội trú.

Sports hall /spɔːts hɔːl/: Hội trường chơi thể thao.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về chủ đề trường học.

How many more years do you have to go?

Bạn còn phải học bao nhiêu năm nữa?

What do you want to do when you’ve finished?

Sau khi học xong bạn muốn làm gì?

Do you have any exams coming up?

Bạn có kỳ thi nào sắp tới không?

Did you enjoy going to high school?

Bạn có thích quãng thời gian cấp 3 của mình không?

Do you study any foreign language in school?

Bạn có học thêm ngoại ngữ nào ở trường không?

Bài viết trường trung học dịch sang tiếng Anh được tổng hợp bởi Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880