Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức tính số vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là gì? Đây không phải là một khái niệm mới đối với doanh nghiệp vì nó đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động để hỗ trợ bán hàng và thúc đẩy tăng trưởng.

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Tóm gọn, vòng quay vốn lưu động đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. Nó thể hiện mối liên kết giữa vốn đầu tư cho doanh nghiệp và doanh số bán hàng.

Nó cũng đo chu kỳ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của công ty theo đơn vị ngày. Sự hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động được cho là cao khi vòng quay vốn lưu động tăng lên.

Tuy nhiên, vòng quay vốn lưu động có sự chênh lệch theo từng ngành. Các công ty thương mại thường có vòng quay vốn lưu động cao hơn so với các công ty sản xuất. Thêm vào đó, chỉ số này cũng thay đổi theo quy mô và các yếu tố khác của từng doanh nghiệp.

Công thức tính số vòng quay vốn lưu động

Số vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / Vốn lưu động bình quân

Trong đó, doanh thu thuần là tổng doanh số bán hàng, sản phẩm hoàn thành, doanh thu từ dịch vụ và các nguồn thu nhập khác, sau khi đã trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại và hàng hóa bị trả lại.

Vốn lưu động bình quân được tính bằng cách chia tổng vốn lưu động trong 12 tháng cho số tháng.

Vòng quay vốn lưu động có vai trò gì?

Chỉ số vòng quay vốn lưu động cho biết tần suất vốn lưu động bình quân của doanh nghiệp được quay vòng mấy lần trong một năm.

Khi chỉ số vòng quay vốn lưu động cao, doanh thu thuần đang tăng. Điều này chỉ ra rằng việc sử dụng vốn lưu động hiệu quả, giúp vốn cần cho hoạt động kinh doanh được chuyển đổi nhanh hơn, dẫn đến tăng thu nhập và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngược lại, nếu chỉ số vòng quay vốn lưu động thấp, doanh thu thuần có thể giảm. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động thấp có thể làm vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh chậm chạp, dẫn đến giảm lợi nhuận.

Các ngành nghề có thể có các chỉ số khác nhau. Việc so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành để áp dụng hợp lý nhất là điều quan trọng. Điều này giúp nhìn nhận được vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp mình so với ngành một cách chính xác.

Cách quản lý vòng quay vốn lưu động

Thanh toán các khoản phải thu: Đây là việc chuyển nhượng các khoản phải thu cho các ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác nhằm tăng lưu lượng tiền mặt. Chi phí thanh toán thường có thêm 2% mỗi tháng cùng với các phí khác, do đó cần xem xét cẩn trọng trước khi sử dụng dịch vụ này.

Xây dựng dự trữ vốn trong ngân sách: Đây là việc dành một khoản vốn lớn hơn để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Cần phân chia vốn thành mục tiền trong tài khoản ngân hàng để điều tiết lưu lượng tiền mặt.

Đảm bảo hạn mức tín dụng: Doanh nghiệp sẽ có dự trữ vốn thông qua hạn mức tín dụng, giúp bảo đảm vòng quay vốn lưu động. Khi cần thiết, bạn có thể rút vốn để thanh toán các hoạt động kinh doanh thông thường, chỉ thanh toán lãi vốn khi cần.

Bài viết Lumiereriversidevn.com đã giải thích về ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động cũng như cách tính chỉ số này. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về vòng quay vốn lưu động.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339