Lợi nhuận thuần là gì? Giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần, còn được biết đến với thu nhập thuần, là một thước đo quan trọng giúp các doanh nghiệp đánh giá được số tiền lợi nhuận thực thu được sau một chu kỳ kinh doanh. Định nghĩa và cách tính lợi nhuận thuần có thể được tìm thấy trong các thông tin dưới đây.

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần, hay còn gọi là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, là số tiền lợi nhuận cuối cùng sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến giá sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác trong kỳ báo cáo từ lợi nhuận gộp từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Đây là một chỉ số phản ánh hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp trong các báo cáo tài chính. Cụ thể hơn, lợi nhuận thuần đại diện cho lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh ròng của công ty. Đây là sự khác biệt giữa doanh thu thu về và tổng chi phí phát sinh trong kỳ, bao gồm chi phí sản xuất toàn bộ sản phẩm bán ra.

Tóm lại, lợi nhuận thuần là số lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp đạt được sau khi trừ đi toàn bộ các chi phí phát sinh trong quá trình tạo ra doanh thu.

Công thức tính lợi nhuận thuần

Nếu không hiểu rõ công thức, nhiều người có thể nhầm lẫn giữa công thức tính lợi nhuận thuần và lợi nhuận ròng. Dưới đây là công thức cụ thể để tính lợi nhuận thuần:

Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán + (doanh thu hoạt động tài chính – chi phí tài chính) – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hoặc có thể tính theo công thức: Lợi nhuận thuần = Doanh thu thuần – Giá thành của toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ

Doanh thu thuần là tổng doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường, sau khi đã khấu trừ tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, như thuế tiêu thụ đặc biệt, chiết khấu thương mại, giảm giá bán, hàng bán bị trả lại hoặc thuế xuất nhập khẩu.

Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm lợi từ cho thuê tài chính, các khoản thu từ cổ tức, tiền bản quyền, lãi từ việc cho vay vốn, và lợi nhuận phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giá vốn hàng bán đại diện cho tổng chi phí đã đầu tư để sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Nó bao gồm các chi phí vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu trực tiếp tạo ra sản phẩm, và chi phí để trả lương cho nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất.

Còn chi phí tài chính là số tiền chi trả cho các hoạt động trong lĩnh vực tài chính của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của lợi nhuận thuần

Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong việc doanh nghiệp theo dõi sát sao tình hình kinh doanh của mình. Nhờ vào các con số này, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hướng phát triển của công ty, phát hiện dấu hiệu của sự suy giảm hoặc tăng trưởng. Từ đó, họ có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh, áp dụng các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu suất hoạt động đúng thời điểm.

Đối với các cổ đông – những người sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp, việc đánh giá và phân tích báo cáo tài chính nhanh chóng thông qua lợi nhuận thuần giúp họ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Lợi ích của cổ đông có thể chịu ảnh hưởng nếu lợi nhuận thuần và giá trị lợi tức từ cổ phần không đạt được mức mong muốn. Vì vậy, lợi nhuận thuần đóng vai trò quan trọng đối với cổ đông.

Ngoài ra, chỉ số lợi nhuận thuần cũng là nguồn thông tin quan trọng cho giới đầu tư để nghiên cứu và so sánh hiệu suất của các doanh nghiệp cùng ngành trên thị trường. Từ đó, họ có thể đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp mà họ muốn đầu tư: liệu doanh nghiệp có tạo ra lợi nhuận dư thừa không? Dựa vào lợi nhuận thuần, nhà đầu tư cũng có thể ước tính được chi phí hoặc vốn cần thiết để đầu tư vào một doanh nghiệp cụ thể.

Giải pháp tối ưu hóa lợi nhuận thuần

Tối đa hóa lợi nhuận theo nguyên tắc thu chi

Tăng doanh thu và giảm chi phí là một cách để tối ưu hoá lợi nhuận. Tuy nhiên, việc giảm chi phí không đồng nghĩa với việc không đầu tư, vì không có đầu tư sẽ không tạo ra thu nhập. Các nhà quản trị cần phải phân biệt rõ ràng giữa việc đầu tư và chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư và lợi nhuận thu được. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần duy trì một kế hoạch thu chi cân đối và có chiều hướng, để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Nguyên tắc doanh thu lớn hơn chi phí

Để có lãi, doanh thu luôn cần vượt qua chi phí, có nghĩa là thu nhập phải lớn hơn vốn bỏ ra. Để đảm bảo điều này, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm soát và cập nhật tình trạng công nợ, xử lý nợ một cách cẩn thận và hiệu quả để tránh rủi ro mất khả năng thanh toán. Đồng thời, việc kiểm soát tồn kho cũng quan trọng, giúp tăng cường khả năng quay vòng vốn lưu động. Kế hoạch rõ ràng về thu và trả nợ, cùng với kế hoạch tài chính, giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền một cách hiệu quả.

Đảm bảo lưu thông dòng tiền

Việc xây dựng kế hoạch tài chính đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, vì nó liên quan đến mục tiêu tài chính và cách sử dụng các nguồn lực để đạt được những mục tiêu đó. Những người lãnh đạo hàng đầu thường sử dụng báo cáo tài chính quá khứ để dự báo doanh thu và chi phí trong tương lai khi lập kế hoạch.

Tìm đến sự hỗ trợ từ công cụ quản trị tài chính

Các doanh nghiệp cần phải sử dụng không chỉ các phần mềm kế toán mà còn nên tìm đến sự hỗ trợ từ các công cụ quản trị tài chính và các nền tảng tích hợp quản lý toàn diện, để có khả năng quản lý vấn đề tài chính một cách hiệu quả hơn.

Bài viết này đã cung cấp những kiến thức cơ bản xoay quanh khái niệm lợi nhuận thuần là gì. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò và cách tính của chỉ số này.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880