Giấy phép kinh doanh tiếng Nhật là gì

Giấy phép kinh doanh trong tiếng Nhật được gọi là eigyou kyoka syo (営業許可書). Đây là tài liệu ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh, là cơ sở xác nhận về năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh tiếng Nhật là eigyou kyoka syo (営業許可書).

Một doanh nghiệp hoặc chủ thể kinh doanh chỉ có thể tiến hành hoạt động kinh doanh khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh.

Các loại giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh thuộc ngành thương mại.

Ví dụ: Giấy phép kinh doanh thuốc lá, giấy phép kinh doanh rượu, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu…

Giấy phép kinh doanh thuộc ngành văn hóa thông tin.

Ví dụ: Giấy phép thực hiện quảng cáo, giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường, giấy phép treo biển quảng cáo.

Giấy phép kinh doanh thuộc ngành tài chính, ngân hàng.

Ví dụ: Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, giấy phép hoạt động và kinh doanh chứng khoán…

Giấy phép kinh doanh thuộc ngành công nghiệp.

Ví dụ: Giấy phép khảo sát, khai thác, chế biến khoáng sản, giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, quyết định cho phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp…

Giấy phép kinh doanh thuộc ngành công an.

Ví dụ: Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép vận chuyển vật liệu nổ…

Bài viết giấy phép kinh doanh tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339