Hệ số sử dụng đất tiếng Anh là gì

Floor Area Ratio (FAR) trong tiếng Anh là hệ số sử dụng đất. Được tính bằng tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn của công trình so với diện tích toàn bộ lô đất.

Hệ số dử dụng đất còn được định nghĩa bằng nhiều cụm từ khác nhau như: Floor Space Ratio (FSR), Floor Space Index (FSI), Site Ratio và Plot Ratio.

Công thức tính hệ số sử dụng đất trong xây dựng:

FAR = tổng sàn xây dựng/diện tích xây dựng lô đất.

Mục đích của hệ số sử dụng đất:

Hệ số sử dụng đất có thể được sử dụng trong quy hoạch để giới hạn mật độ đô thị.

Nó tác động trực tiếp đến việc giới hạn mật độ xây dựng.

Đối với đất đai đô thị thì hệ số sử dụng đất có ảnh hưởng lớn đến trị của đất.

Nếu một công trình có FAR cao hơn (theo quy hoạch hoặc quy định cho chức năng đất) sẽ cho phép được xây dựng tổng diện tích sàn cao hơn làm tăng giá trị đất.

Ví dụ về hệ số sử dụng đất trong tiếng Anh:

In 1961, a revision to the zoning ordinance introduced the concept of Floor Area Ratio.

Năm 1961, bản sửa đổi pháp lệnh quy hoạch đã đưa ra khái niệm về hệ số sử dụng đất.

Floor Space Ratio are regulation different by each city.

Hệ số dử dụng đất được quy định khác nhau bởi mỗi thành phố.

Bài viết hệ số dử dụng đất tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi lumiereriversidevn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339