Hoàn thành mục tiêu Tiếng Anh là gì

Hoàn thành mục tiêu trong tiếng Anh được diễn đạt là “complete your goals.” Mục tiêu thường là những mục tiêu, hoặc ý tưởng về tương lai. Đạt được mục tiêu không chỉ mang lại cảm giác hứng khởi mà còn là nguồn động viên và niềm tự hào cho bạn.

Hoàn thành mục tiêu Tiếng Anh là complete your goals. Mục tiêu là một ý tưởng của tương lai, hoặc kết quả mong muốn của một người hay một nhóm người đã hình dung ra, kế hoạch và cam kết để đạt được.

Hoàn thành mục tiêu sẽ giúp bạn có động lực, sự phấn đấu của bản thân, hoàn thành được mục tiêu của mình đề ra khiến cho bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

Từ vựng về hoàn thành mục tiêu.

Career goals: Mục tiêu nghề nghiệp.

Learning goals: Mục tiêu học tập.

Complete your goals: Hoàn thành mục tiêu.

Achieve the goal: Mục tiêu học tập.

Set goals: Đặt ra mục tiêu.

Target: Mục tiêu.

Life goals: Mục tiêu cuộc sống.

Những câu nói hay trong tiếng Anh về mục tiêu.

If you never try, you will never know.

Nếu bạn không bao giờ thử, bạn sẽ không bao giờ biết.

If it doesn’t challenge you, it won’t change you.

Nếu nó không thách thức bạn, nó sẽ không thay đổi bạn.

Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.

Nếu bạn đặt ra các mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả sự quyết tâm mà bạn có thể tập hợp được, những món quà của bạn sẽ đưa bạn đến những nơi khiến bạn kinh ngạc.

Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that nearer to your goal.

Biết những gì bạn muốn làm, giữ vững suy nghĩ và làm mỗi ngày những gì nên làm, và mỗi khi hoàng hôn xuống sẽ thấy bạn tiến gần đến mục tiêu hơn rất nhiều.

The person who has the will to undergo all labor may win any goal.

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào

Bài viết hoàn thành mục tiêu tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339