Nguyên lý về sự phát triển là gì? Ý nghĩa của nguyên lý về sự phát triển

Trong triết học, nguyên lý về sự phát triển chỉ là sự thay đổi về lượng, không làm thay đổi bản chất của sự vật, hiện tượng. Đây là quá trình liên tục không trải qua sự phức tạp. Hãy cùng Lumiereriversidevn.com khám phá chi tiết hơn về nguyên lý này, ý nghĩa và tính chất của sự phát triển thông qua bài viết dưới đây!

Khái niệm nguyên lý về sự phát triển

Trên lĩnh vực triết học, quan điểm siêu hình định nghĩa sự phát triển là quá trình tăng giảm về lượng, không thay đổi bản chất của sự vật hay hiện tượng. Đây cũng đề cập đến sự tiến triển liên tục, không trải qua sự phức tạp hay quanh co.

Ngược lại, trong phép biện chứng, khái niệm về nguyên lý sự phát triển liên quan đến quá trình phát triển của sự vật theo hướng tiến lên. Bắt đầu từ trạng thái thấp đến trạng thái cao, từ sự không hoàn thiện đến sự hoàn thiện hơn.

Do đó, khái niệm về nguyên lý sự phát triển không chỉ đơn thuần là sự tăng giảm về lượng hay sự lặp lại của tính chất cũ, mà còn là quá trình thay đổi tính chất ngày càng hoàn thiện của sự vật, từ trạng thái kém hoàn thiện đến trạng thái hoàn thiện hơn.

Nguyên lý sự phát triển cũng bao gồm việc xuất hiện và giải quyết các mâu thuẫn khách quan của sự vật hay hiện tượng. Đây là quá trình thống nhất giữa các yếu tố tiêu cực và tích cực, nhằm nâng cao yếu tố tích cực từ sự vật hay hiện tượng cũ để tạo ra sự tiến triển mới.

Tính chất của nguyên lý sự phát triển

Bên cạnh những câu hỏi về quan điểm phát triển và ví dụ minh họa, tiểu luận nghiên cứu về sự phát triển đã làm nhiều người quan tâm đến tính chất của quá trình này. Các quá trình phát triển đều mang tính khách quan, phổ biến và đa dạng.

Tính khách quan của sự phát triển thể hiện trong nguồn gốc và quá trình phát triển từ bản chất của sự vật hay hiện tượng, cũng như trong việc giải quyết các mâu thuẫn nội tại của chúng. Điều này làm cho phát triển trở thành thuộc tính không thể thiếu, không phụ thuộc vào ý thức con người.

Tính phổ biến của sự phát triển thể hiện qua việc quá trình này diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên và xã hội, đồng thời hiển nhiên trong mọi sự vật, hiện tượng và tất cả các giai đoạn của chúng. Mỗi quá trình biến đổi mang trong đó tiềm năng tạo ra cái mới, tuân theo các quy luật cụ thể.

Tính đa dạng của sự phát triển thể hiện ở sự khác nhau trong quá trình phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng, trong mọi lĩnh vực hiện thực và thời gian. Điều này tạo ra sự khác biệt trong sự phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng.

Trong quá trình phát triển, sự vật, hiện tượng thường chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác nhau và điều kiện lịch sử cụ thể. Những tác động này có thể thay đổi hướng phát triển của sự vật, hiện tượng, thậm chí dẫn tới tạm thời suy giảm ở một mặt và tiến triển ở mặt khác. Đây đều là biểu hiện của tính đa dạng và phong phú của nguyên lý về sự phát triển.

Ý nghĩa của nguyên lý về sự phát triển

Việc nghiên cứu về nguyên lý sự phát triển giúp chúng ta áp dụng nguyên lý này một cách có hiệu quả nhất. Đồng thời, nhận thức được rằng để hiểu sâu hơn về bản chất của sự vật và hiện tượng, cũng như để theo dõi hướng diễn biến của chúng, chúng ta cần xây dựng một quan điểm linh hoạt về sự vận động và phát triển, vượt qua tư tưởng bảo thủ.

Yêu cầu cơ bản của quan điểm này là khi xem xét một sự vật hay hiện tượng, cần phải đặt nó trong bối cảnh của sự vận động và phát triển. Lênin đã nhấn mạnh rằng: ‘Logic của phép biện chứng đòi hỏi ta phải xem xét sự vật trong quá trình phát triển, sự tự vận động và sự biến đổi của nó’.

Khi nghiên cứu về sự vật, hiện tượng, không chỉ là việc hiểu nó trong tình trạng hiện tại mà còn là việc đoán trước hướng phát triển trong tương lai. Điều này giúp dự đoán xu hướng xuất hiện của những yếu tố mới và chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của những điều mới.

Để học hỏi từ nguyên lý sự phát triển trong thực tế, chúng ta cần quá trình tích lũy về số lượng. Điều này là bước chuẩn bị cho những bước phát triển lớn mà sự thay đổi về chất đưa đến sau mỗi lần phủ định. Đồng thời, cần phải nhận biết mâu thuẫn và tổ chức giải quyết chúng.

Chúng ta cũng cần phải đối mặt và đấu tranh với mọi hình thức của sự trì trệ, sự bảo thủ, từ việc không muốn thay đổi để phát triển đến việc đối mặt với tư duy vội vã, chủ quan muốn loại bỏ giai đoạn hiện tại.

Nguyên lý sự phát triển cùng với nguyên lý về mối liên hệ phổ biến đã được Lumiereriversidevn.com chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng rằng thông qua nội dung được chia sẻ, bạn sẽ có thêm thông tin hữu ích về nguyên lý sự phát triển.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880