Chi phí là gì? Phân loại chi phí là gì?

Chi phí là một khái niệm cực kỳ cơ bản và quan trọng trong các lĩnh vực như kinh doanh, kế toán và kinh tế học. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về định nghĩa cụ thể của chi phí. Hãy theo dõi bài viết lumiereriversidevn.com dưới đây để có cái nhìn sâu hơn về khái niệm này.

Chi phí là gì?

Chi phí đề cập đến tất cả các chi phí công cụ và lao động mà cần dùng để thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể. Nó cũng biểu thị giá trị của các nguồn lực được tiêu dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh, với mục tiêu chính là đạt được lợi nhuận và doanh thu.

Xác định rõ chi phí là điều cực kỳ quan trọng để thực hiện hoạt động một cách hiệu quả. Trong hoạt động doanh nghiệp, việc tính toán chi phí đóng vai trò quan trọng, như:

 • Giúp xác định được số lượng sản phẩm tối ưu trong một khoảng thời gian ngắn
 • Giúp phân tích và lựa chọn các phương án kinh doanh có lợi nhất dành cho doanh nghiệp
 • Đánh giá hiệu quả và năng suất
 • Là cơ sở để doanh nghiệp có những chủ trương giảm thiểu chi phí và nâng cao lợi nhuận

Phân loại chi phí

Trong lĩnh vực kinh doanh, chi phí thường được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ví dụ, chúng có thể được phân thành chi phí lưu thông và chi phí sản xuất dựa trên giai đoạn sử dụng. Hoặc có thể chia thành chi phí trực tiếp và gián tiếp dựa trên tính chất của chi phí.

Có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại chi phí, dưới đây là một số loại chi phí tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau:

Căn cứ vào nội dung kinh tế:

 • Chi phí nhiên liệu
 • Chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí lương và khoản phụ cấp lương
 • Chi phí khấu hao
 • Chi phí bảo hiểm y tế, chi phí bảo hiểm xã hội, chi phí công đoàn
 • Chi phi dịch vụ ngoài
 • Chi phí bằng tiền khác

Căn cứ vào chức năng hoạt động của doanh nghiệp

 • Chi phí sản xuất
 • Chi phí ngoài sản xuất

Căn cứ theo mối quan hệ với mức độ hoạt động

 • Định phí
 • Biến phí
 • Chi phí hỗn hợp

Căn cứ vào mối quan hệ với kỳ tính kết quả kinh doanh:

 • Chi phí sản phẩm là khoản chi phí được tạo ra để hình thành giá trị cho sản phẩm, tài sản hoặc vật liệu. Đây thường được xem như là tài sản lưu động của doanh nghiệp, chỉ phát sinh khi sản phẩm được tiêu thụ.
 • Chi phí thời kỳ bao gồm các khoản chi phí có thể giảm lợi nhuận trong một giai đoạn nhất định của doanh nghiệp. Đây bao gồm chi phí bán hàng cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp.

Phân loại chi phí theo cách khác:

 • Chi phí cơ hội: Là chi phí như một phần thu nhập bị mất đi vì không lựa chọn cơ hội đầu tư khác
 • Chi phí trực tiếp: Khoản chi phí phát sinh được trực tiếp tập hợp cho một đối tượng tập hợp chi phí
 • Chi phí gián tiếp: Liên quan đến nhiều đối tượng, bởi vậy người ta phải tập hợp rồi tiến hành phân bổ theo những tiêu thức phù hợp
 • Chi phí chênh lệch
 • Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được
 • Chi phí chìm: Là loại chi phí đã xảy ra và không thay đổi được

Bài viết lumiereriversidevn.com đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về chi phí và các loại chi phí khác nhau. Hy vọng nó mang lại giá trị cho bạn.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339