Tài sản là gì? Quy định về quyền sở hữu tài sản, quyền khác đối với tài sản

Tài sản là các đối tượng vật lý hiện hữu, có giá trị và có thể được định giá bằng tiền, đồng thời là đối tượng của quyền sở hữu cũng như các lợi ích vật chất khác. Hãy cùng lumiereriversidevn.com tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm tài sản qua bài viết dưới đây.

Tài sản là gì?

Điều 105 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 định nghĩa tài sản là thực thể được xem xét trong quan hệ sở hữu. Đây có thể là vật phẩm, tiền bạc, hoặc tài liệu có giá trị và quyền sở hữu. Trong khái niệm tài sản, bao gồm cả tài sản động và tài sản bất động, những gì hiện đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai.

Tài sản có thể bao gồm vật liệu vật lý như vật phẩm được chế tạo theo các mô hình đã thỏa thuận giữa các bên, giấy tờ có giá trị được định giá bằng tiền, và quyền sở hữu cũng như các khoản tiền.

Một cách rộng lớn, vật chất đề cập đến các thực thể trong thế giới vật lý, bao gồm cả cả thực vật và động vật, cũng như các vật khác có thể có ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí.

Tuy nhiên, trong ngữ cảnh pháp lý, vật chỉ là một phần của thế giới vật chất, được coi là có khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất cụ thể của con người. Điều này cũng có nghĩa rằng không tất cả các thành phần của thế giới vật chất đều được coi là vật; một số phần có thể được coi là vật trong một trạng thái nhất định, nhưng không phải trong trạng thái khác.

Những nguyên liệu tự nhiên như nước suối, sông, hay không khí thường không được coi là vật. Tuy nhiên, khi chúng được chứa trong bình hoặc được biến đổi như việc đun nóng, chúng có thể được coi là vật.

Do đó, vật được xem như tài sản khi chúng không chỉ đáp ứng nhu cầu của con người mà còn nằm trong sự sở hữu của họ, có giá trị và tham gia trong các giao dịch.

Các loại tài sản (theo Bộ luật dân sự 2015)

Tài sản là vật

Vật được gọi là tài sản có 2 loại đầu tiên là vật chính và vật phụ. Nếu như vật chính là độc lập, có thể khai thác công dụng, thì vật phụ là trực tiếp phục vụ khai thác công dụng của vật chính. Nó là một bộ phận trong vật chính, tuy nhiên vẫn có thể được tách rời.

Vật chia được và vật không chia được cũng được gọi là tài sản. Vật chia được là vật vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng ban đầu khi bị phân chia. Còn vật không chia được là vật không giữ được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu khi bị phân chia.

Ngoài ra cũng có vật tiêu hao và vật không tiêu hao được gọi là tài sản. Trong đó, vật tiêu hao là vật sẽ mất đi hoặc không giữ được tính chất, tính năng và hình dáng ban đầu khi đã qua 1 lần sử dụng. Còn vật không tiêu hao là vật vẫn giữ được tính chất, hình dáng và công năng sử dụng ban đầu sau khi đã qua sử dụng nhiều lần.

Tài sản là vật còn có vật cùng loại và vật đặc định. Nếu như vật cùng loại là những vật có cùng tính chất, hình dáng, và được xác định bằng những đơn vị đo lường, thì vật đặc định là vật phân biệt được với vật khác bằng màu sắc, ký hiệu, hình dáng, vị trí, chất liệu, đặc tính.

Cuối cùng, có vật đồng bộ là vật có những phần hoặc bộ phận ăn khớp với nhau được hợp lại thành chỉnh thế. Do đó, vật này sẽ mất tác dụng hoặc giá trị sử dụng của vật bị giảm sút nếu mất đi một trong các phần hoặc bộ phận nào đó không đúng quy cách và chủng loại.

Tài sản là tiền

Theo định nghĩa đó, tiền là một đơn vị giá trị chung, được sử dụng để giao dịch các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

Tài sản là loại giấy tờ có giá trị

Giấy tờ có giá là loại tài liệu có giá trị được định bằng tiền và sử dụng trong các giao dịch dân sự. Ngày nay, chúng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như cổ phiếu, séc, công trái, hồi phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu… Tính chất hình thức của giấy tờ có giá được quy định theo luật lệ.

Nội dung trên giấy tờ này thể hiện về quyền sở hữu tài sản, và giá trị của giấy tờ đó (là giá trị của quyền sở hữu tài sản được bảo vệ theo quy định pháp luật).

Loại giấy tờ này thường có khả năng thanh toán. Đồng thời, đây cũng là công cụ có thể chuyển nhượng với điều kiện chuyển nhượng toàn bộ một lần. Trong trường hợp của giấy tờ có giá, việc chuyển nhượng một phần thường không có hiệu lực.

Ngoài ra, giấy tờ có giá cũng có thời hạn, rủi ro và có thể yêu cầu. Tuy nhiên, các loại giấy tờ xác nhận quyền sử dụng tài sản, xác nhận quyền sở hữu như chứng nhận quyền sở hữu nhà, đăng ký xe máy, chứng nhận quyền sử dụng đất… không được xem là giấy tờ có giá. Thay vào đó, chúng được coi là tài sản thuộc sở hữu của người được ghi tên.

Tài sản là quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền có giá trị được định đoạt bằng tiền, bao gồm cả quyền tài sản liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng và những quyền khác liên quan đến tài sản.

Nếu định nghĩa theo chiều rộng hơn, quyền tài sản là quyền được cá nhân hoặc tổ chức được pháp luật cho phép thực hiện các hành động liên quan đến tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện các nghĩa vụ để mang lại lợi ích vật chất cho bản thân. Do đó, quyền sở hữu cũng được xem như một dạng tài sản.

Quy định về quyền sở hữu tài sản, quyền khác đối với tài sản

Theo quy định của pháp luật, quyền sở hữu tài sản bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền quyết định về tài sản của chủ sở hữu.

Theo đó:

  • Quyền sử dụng là quyền hưởng hoa lợi, lợi tức và khai thác công dụng tài sản
  • Chiếm hữu là sự nắm giữ, chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp tài sản
  • Quyền định đoạt là quyền được chuyển giao quyền sở hữu, từ bỏ, tiêu dùng hay tiêu hủy tài sản
  • Quyền khác đối với tài sản là quyền trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản của chủ thể. Các quyền khác với tài sản gồm: quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề

Bài viết trên đã giới thiệu cơ bản về khái niệm tài sản và các loại tài sản. Hy vọng thông tin này mang lại giá trị hữu ích cho bạn!

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339