Thu hút khách du lịch tiếng Nhật là gì

Khi thu hút khách du lịch trong tiếng Nhật, chúng ta nói “観光客を引き付ける” (kankōkyaku o hikitsukeru). Việc thu hút du khách chơi một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Thu hút khách du lịch tiếng Nhật là kankōkyaku o hikitsukeru (観光客を引き付ける). Thu hút khách du lịch đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Một số mẫu câu có sử dụng từ thu hút khách du lịch bằng tiếng Nhật.

ハロン湾はベトナムの観光名所です。

Haron-wan wa Betonamu no kankō meishodesu.

Vịnh Hạ Long là một địa điểm thu hút khách du lịch ở Việt Nam.

今日、大都市は観光客を引き付ける場所です。

Kyō, daitoshi wa kankōkyaku o hikitsukeru bashodesu.

Ngày nay, các thành phố lớn là địa điểm thu hút khách du lịch.

旅行会社は常に観光客を引き付ける方法を探しています。

Ryokōkaisha wa tsuneni kankōkyaku o hikitsukeru hōhō o sagashiteimasu.

Các công ty du lịch luôn tìm mọi cách để thu hút khách du lịch.

フランスは長い間人気のある観光名所になっています。

Furansu wa nagaiai ninkinoaru kankō meisho ni natte imasu.

Pháp từ lâu đã trở thành địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng.

Một số từ vựng ngành du lịch bằng tiếng Nhật.

Ryokou (旅行): Chuyến đi.

Shuugaku ryokou (修学旅行): Dã ngoại.

Ryokou gaisha (旅行会社): Công ty du lịch.

Ryokou hiyou (旅行費用): Chi phí du lịch.

Rizo-to (リゾート): Khu nghỉ dưỡng.

Gaido (ガイド): Hướng dẫn viên du lịch.

Ryokou shi-zun (旅行シーズン): Mùa du lịch.

Bài viết thu hút khách du lịch tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi Lumiereriversidevn.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880