T+3 là gì? Mục đích của chu kỳ thanh toán T+2, T+3 là gì?

T+3 là khái niệm gì? Ngày thanh toán có ý nghĩa gì? Nếu bạn không có kiến thức về lĩnh vực tài chính chứng khoán, có thể câu hỏi này sẽ gây khó khăn. Để cung cấp thông tin cơ bản về các thuật ngữ chứng khoán như T+0, T+1, T+2, và T+3, Lumiereriversidevn.com đã chuẩn bị một bài viết hữu ích để giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng. Hy vọng rằng nó sẽ là một nguồn tư liệu hữu ích cho bạn.

T+3 là gì? Một số khái niệm cơ bản

Trong giao dịch chứng khoán, khi bạn thực hiện thành công việc đặt lệnh mua hoặc bán một mã chứng khoán, ngày đó được xác định là ngày giao dịch, còn được gọi là ngày T+0.

Ngày làm việc tiếp theo trên thị trường chứng khoán, không bao gồm thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, được xác định là ngày T+1. Ngày sau đó được gọi là T+2, và thêm 1 ngày nữa được gọi là T+3.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, sau khi thực hiện mua cổ phiếu, bạn cần đợi đến 16:30 vào ngày làm việc thứ 2 sau đó, tức là ngày T+2, để cổ phiếu mà bạn mua có thể được chuyển về. Sau đó, vào ngày làm việc tiếp theo (ngày T+3), bạn mới có thể thực hiện việc bán cổ phiếu đó.

Tương tự, khi bạn bán cổ phiếu, cần đợi đến 16:30 vào ngày T+2 để nhận được tiền từ giao dịch. Sau đó, vào ngày T+3, bạn có thể tiến hành các giao dịch khác sử dụng số tiền thu được.

Ví dụ: Nếu bạn mua cổ phiếu A vào thứ Hai (ngày 1/12/2017), bạn sẽ cần chờ đến 16:30 thứ Tư (ngày 3/12/2017) để cổ phiếu về tới bạn. Sau đó, vào ngày thứ Năm (ngày 4/12/2017), bạn mới có thể bán được cổ phiếu này. Từ đó, ngày thứ Hai là ngày giao dịch T+0, ngày thứ Tư là ngày thanh toán T+2, và ngày thứ Năm là ngày T+3.

Như vậy, dựa vào những phân tích nêu trên có thể kết luận rằng:

 • Ngày giao dịch (T+0) là ngày mà bạn thực hiện thành công việc đặt lệnh mua/bán cổ phiếu với giá đã được xác định.
 • Ngày thanh toán (T+2) là ngày chính thức cổ phiếu được chuyển nhượng giữa người mua và người bán. Theo quy định hiện hành của pháp luật, ngày thanh toán là vào 16:30 của ngày T+2. Tại thời điểm này, người mua sẽ có quyền sở hữu cổ phiếu và người bán sẽ nhận được số tiền từ giao dịch chuyển nhượng.
 • Ngày thanh toán có vai trò quan trọng liên quan đến nhiều lợi ích khác. Đây là ngày quyết định liệu bạn có được liệt kê trong danh sách cổ đông nắm giữ cổ phiếu của công ty hay không.
 • Khi bạn bán cổ phiếu, vào ngày T+1, công ty chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông. Tại thời điểm này, bạn vẫn có tên trong danh sách và sẽ được tham gia họp cũng như nhận được các quyền lợi như bất kỳ cổ đông nào khác. Chỉ khi đến ngày thanh toán T+2, bạn mới thực sự không còn quyền quản lý cổ phiếu này.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngày T+3 là gì?

 • Đối với người bán: Ngày T+3 là thời điểm bạn có thể sử dụng số tiền từ việc bán cổ phiếu từ ngày T+2 để thực hiện các giao dịch khác.
 • Đối với người mua: Ngày T+3 là thời điểm bạn có thể bắt đầu bán cổ phiếu mà bạn đã mua từ ngày T+2.

Lịch sử ngày thanh toán chứng khoán tại Việt Nam

Khi bạn đã hiểu khái niệm của T+3, bạn cũng cần biết đến lịch sử về ngày thanh toán chứng khoán tại Việt Nam. Hiện nay, theo thông tin, ngày thanh toán chứng khoán tại Việt Nam là ngày T+2 và ngày bắt đầu giao dịch tiếp theo là ngày T+3. Tuy nhiên, trong quá khứ, ngày thanh toán chứng khoán tại Việt Nam đã trải qua những sự thay đổi.

Trước ngày 04/09/2012

 • Ngày và giờ thanh toán: Lúc 15h30 ngày T+3 là thời điểm chính thức cổ phiếu được chuyển nhượng giữa người mua và người bán.
 • Đối với người mua: Cổ phiếu về và được quyền bán trên thị trường thực tế từ ngày T+4.
 • Đối với người bán: Số tiền về và có thể rút hoặc thực hiện các giao dịch khác với số tiền này trên thị trường thực tế từ ngày T+4.

Từ ngày 04/09/2012 đến 31/12/2015

Theo Quyết định số 148/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 2012, từ ngày 04/09/2012 đến 31/12/2015:

 • Ngày và giờ thanh toán: Lúc 8h30 ngày T+3 là thời điểm chính thức cổ phiếu được chuyển nhượng giữa người mua và người bán.
 • Đối với người mua: Cổ phiếu về và được quyền bán trên thực tế từ ngày T+3.
 • Đối với người bán: Số tiền về và có thể rút hoặc thực hiện các giao dịch khác với số tiền này trên thị trường thực tế từ ngày T+3.

Từ 01/01/2016 đến nay

Theo Quyết định số 221/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 2015, từ ngày 01/01/2016:

 • Ngày và giờ thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ: 16h30 ngày T+2 là thời điểm chính thức cổ phiếu được chuyển nhượng giữa người mua và người bán.
 • Ngày thanh toán trái phiếu: T+1.

Đối với người mua: Cổ phiếu về và được quyền bán trên thị trường thực tế từ ngày tiếp theo sau ngày thanh toán.

Đối với người bán: Số tiền về và có thể rút hoặc thực hiện các giao dịch khác với số tiền này trên thị trường thực tế từ ngày tiếp theo sau ngày thanh toán.

Như vậy, luật lệ chứng khoán ở Việt Nam đã trải qua nhiều thay đổi gần đây. Trước ngày 01/01/2016, ngày thanh toán được xác định là ngày T+3. Tuy nhiên, theo quyết định số 221/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 2015, ngày thanh toán được rút ngắn xuống ngày T+2.

Sự thay đổi này cho thấy xu hướng giảm thời gian, giúp giao dịch của các nhà đầu tư trở ngắn hơn, đồng thời cải thiện tính thanh khoản của thị trường chứng khoán. Điều này cũng phản ánh nỗ lực của các cơ quan quản lý trong việc cải thiện vận hành thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Mục đích của chu kỳ thanh toán T+2, T+3 là gì?

Khái niệm về chu kỳ thanh toán T+3 cũng như lịch sử thanh toán trên thị trường chứng khoán đều liên quan đến mục tiêu cốt lõi của việc thiết lập chu kỳ thanh toán này.

Thị trường chứng khoán đã trải qua quá trình phát triển kéo dài, với sự gia tăng đáng kể của số lượng nhà đầu tư và số lượng lệnh giao dịch. Cùng với việc giao dịch chứng khoán diễn ra trực tuyến, số lượng lệnh giao dịch lớn trên thị trường có thể dẫn đến quá tải hệ thống, gây ra tình trạng kẹt cứng, không xử lý được đúng thời hạn.

Do đó, trong quá trình giao dịch, luôn có khả năng xuất hiện các sai sót, có thể do con người hoặc do hệ thống máy móc. Cần phải dành thời gian để khắc phục, sửa lỗi. Thời gian chu kỳ T+2 là khoảng thời gian được dành để điều chỉnh, sửa chữa những sai sót này, nhằm đảm bảo rằng hoạt động giao dịch trên thị trường diễn ra một cách mượt mà và hiệu quả.

Ý nghĩa việc rút ngắn chu kỳ thanh toán T+2 thay vì T+3 là gì?

Thay vì sử dụng chu kỳ thanh toán T+3, việc chuyển sang chu kỳ T+2 mang theo ý nghĩa quan trọng. Từ ngày 1/1/2016, việc thanh toán tiền sẽ được hoàn tất vào 16h30 ngày T+2, giảm đi 1 ngày so với quy định trước đó (lúc 9h ngày T+3). Điều này đồng nghĩa với việc giảm rủi ro cho nhà đầu tư, góp phần tăng cường sức hấp dẫn của thị trường và thúc đẩy thanh khoản.

Nhà đầu tư nhận được cổ phiếu vào 16h30 ngày T+2, mặc dù không thể bán ngay lập tức nhưng vẫn có quyền quyết định về việc giữ cổ phiếu để sử dụng làm tài sản đảm bảo hoặc thực hiện các giao dịch khác. Điều này cũng giúp nhà đầu tư nhanh chóng ghi nhận số tiền và cổ phiếu trên tài khoản cá nhân, mang lại sự an tâm và linh hoạt trong quản lý tài sản.

Ngoài việc rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+3 xuống T+2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thể hiện sự nâng cấp và tiêu chuẩn hóa theo quốc tế. Hành động này phản ánh nỗ lực của các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán nước ta, tạo nên hy vọng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Tóm lại, việc rút ngắn chu kỳ thanh toán từ T+3 xuống T+2 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra kỳ vọng lâu dài cho nhà đầu tư. Bài viết đã cung cấp cái nhìn tổng quan về chu kỳ thanh toán T+2, T+3 cũng như lịch sử thanh toán của thị trường chứng khoán Việt Nam qua các giai đoạn khác nhau. Hi vọng nội dung này mang lại thông tin hữu ích cho quá trình nghiên cứu và đầu tư của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chủ đề T+3 là gì, hãy chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần bình luận của bài viết, Lumiereriversidevn.com sẽ hỗ trợ bạn giải đáp.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880