State nghĩa là gì

State có nghĩa là bang hoặc tiểu bang, phiên âm là /steɪt/. Tiểu bang là một đơn vị có lãnh thổ và hiến pháp riêng, là một phần của một liên bang như Hoa Kỳ, Úc, Đức, Mexico, Nga, Nigeria, Brazil.

State nghĩa là bang hoặc tiểu bang, phiên âm là steɪt. Tiểu bang là một phần của một đất nước rộng lớn, nhiều tiểu bang sẽ tạo nên một liên bang. Tiểu bang còn là một quốc gia hoặc lãnh thổ được xem như một cộng đồng chính trị có tổ chức dưới một chính phủ.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến state.

The Oregon’s Minister of Justice filed a lawsuit against the US federal government, alleging the government illegally detained protesters.

Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Oregon đệ đơn kiện chính phủ liên bang Hoa Kỳ, cáo buộc chính quyền giam giữ người biểu tình một cách bất hợp pháp.

Britain is one of the member states of European Union.

Anh là một trong những thành viên của liên minh châu Âu.

Alaska is the largest state in the US.

Alaska là tiểu bang lớn nhất của Mỹ.

According to the new California state regulations, starting from 2018, a driver license will no longer be valid to fly.

Theo quy định mới của tiểu bang California, kể từ năm 2018, bằng lái xe sẽ không còn giá trị để đi máy bay nữa.

Arizona is a state in the southwestern United States and officially became a state on February 14, 1912.

Arizona là một tiểu bang tại tây nam Hoa Kỳ và chính thức trở thành một tiểu bang ngày 14 tháng 2 năm 1912.

Five of the nine Austrian states were formed during the middle ages under Emperor Joseph II of the Holy Roman Empire in 1783.

Năm trong số chín quốc gia Áo được hình thành từ thời trung cổ dưới thời Hoàng đế Joseph II của Đế chế La Mã thần thánh vào năm 1783.

India is a federal state, consisting of 29 states and 7 federal territories.

Ấn Độ là một quốc gia liên bang, bao gồm 29 tiểu bang và 7 lãnh thổ liên bang.

Bài viết state nghĩa là gì được tổng hợp Lumiereriversidevn.com.

Tìm hiểu thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0919.620.880